Fond forestier

Fondul Forestier constituie un bun de interes național

Compartimentul Fond forestier se ocupă cu ținerea evidenței suprafețelor de fond forestier aflate în administrare, respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, punerea în valoare a masei lemnoase, urmărirea și controlul parchetelor de exploatare.

Ocolul silvic asigură servicii silvice pe bază de contract atât persoanelor juridice, cât și pentru persoanele fizice pe raza sa de activitate.

Suprafața fondului forestier se suprapune în mare parte peste ariile naturale protejate ROSCI0091 Herculian și ROSPA0082 Munții Bodoc – Baraolt.

Ocolul Silvic Hatod

Managementul forestier

Referitor la managementul forestier, Ocolul Silvic Hatod a obținut certificarea FSC pentru un grup de 22 de proprietari de păduri.

Certificatul reprezintă evaluarea modului de administrare și gospodărire a pădurilor în raport cu standardul național acreditat.