Ocolul Silvic

Cine suntem?

Ocolul Silvic Hatod se află în centrul României, pe partea vestică a județului Covasna. Pădurile din cadrul ocolului se întind de la ”Foglan” (600 m – limita sudică în vecinătatea județului Brașov) până la vârful Cucului (1550 m – limita nordică în vecinătatea județului Harghita). Arboretele predominante sunt făgetele (57%), gorunetele (18%) și molidișurile (13%).

Suprafața totală pentru care ocolul silvic asigură serviciile silvice este de aproximativ 17200 ha de fond forestier, din care 12900 ha aparțin composesoratelor, 1900 ha unităților administrativ-teritoriale, 800 ha școlilor și unităților de cult, restul aparțin proprietăților private ale persoanelor fizice, juridice și asociațiilor.

Ocolul Silvic Hatod a fost înființat în anul 2003 de către Asociația Composesoratelor Murgó, din dorința pentru o mai bună transparență asupra activității ocolului din punct de vedere al proprietarilor de păduri și pentru o mai bună colaborare între aceștia și personalul din cadrul ocolului.

Contact:
0267 355 485

Activități principale

Ca activități principale ale ocolului se pot menționa următoarele:

ocolul-silvic-punerea în valoare a arborilor

Punerea în valoare
a arborilor

ocolul-silvic-regenerarea pădurilor

Regenerarea
pădurilor

ocolul-silvic-paza si protectie

Paza și protecția
pădurilor

Suprafața ocolului este
împărțită în trei districte:

Suprafața ocolului este împărțită în trei districte:

  • Districtul I cuprinde pădurile din jurul comunei Bățani (composesoratele Herculian, Bățanii Mici, Bățanii Mari și Aita Seacă), la care se adaugă Composesoratul Biborțeni, Bodoș și Bixad.
  • Districtul II cuprinde pădurile composesoratelor Olteni, Zălan, Bodoc, Ghidfalău, Zoltan, Calnic și Valea Crișului.
  • Districtul III cuprinde pădurile composesoratelor din raza comunelor Arcuș si Ilieni, respectiv pădurile Municipiului Sfântu Gheorghe.

Ocolul Silvic Hatod